KONKURS SO FLUFFY – SUBSKRYBUJ, ABY WYGRAĆ ZAKUPY O WARTOŚCI 1000 PLN

Często zadawane pytania

1. Jak wziąć udział w konkursie?

Zapisz się do newslettera SO FLUFFY na sofluffy.pl (poprzez wyskakujące okienko konkursowe promujące wygraną zakupów o wartości 1000 PLN na Instagramie. Aby zgłoszenie został przesłane i uznane za ważne, należy wypełnić wszystkie pola w formularzu.

2. Czy mogę wziąć udział w konkursie, jeśli mieszkam poza UE?

W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy EOG i Szwajcarii.

3. Czy mogę wziąć udział w konkursie jeśli jestem już subskrybentem newslettera SO FLUFFY?

Nie, konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla nowych subskrybentów.

4. Czy muszę coś kupić, żeby wziąć udział w konkursie?

Nie, nie musisz nic kupować, żeby wejść.

5. Jak zostaną wybrani zwycięzcy?

Zwycięzcy zostaną wybrani przez nasz zespół ds. marketingu cyfrowego na podstawie oryginalności udzielonej odpowiedzi na pytanie.

6. W jaki sposób skontaktujemy się ze zwycięzcą?

Zwycięzcę przekażemy dobrą nowinę e-mailem.

7. Kiedy upływa termin konkursu?

Konkurs organizowany jest cyklicznie. Zaczyna się z pierwszym dniem każdego miesiąca o godzinie 00:00 i kończy się ostatniego dnia każdego miesiąca o godzinie 23:59.

8. Jak otrzymam nagrodę?

Zespół ds. marketingu cyfrowego wystawi kartę podarunkową o wartości 1000 PLN która zostanie wysłana na przekazany w formularzu zapisu adres email.

9. Gdzie mogę zapoznać się z Regulaminem?

Poniżej znajdziesz pełny Regulamin.

Regulamin konkursu: SUBSKRYBUJ, ABY WYGRAĆ ZAKUPY O WARTOŚCI 1000 PLN

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą „ SUBSKRYBUJ, ABY WYGRAĆ ZAKUPY O WARTOŚCI 1000 PLN” (zwanej dalej: Konkursem )jest SO FLUFFY Sylwia Cygan z siedzibą: ul. Krupnicza, nr 2-4, 50-075, Wrocław NIP 8992624623, REGON: 387479304.

Zapisując się do newslettera SO FLUFFY za pośrednictwem wyskakującego okienka subskrybenta na instagram.com, każdy uczestnik wyraża zgodę do przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności SO FLUFFY.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 w dniu [1 kwietnia 2024 r.] i kończy o godzinie 23:59 w dniu [30 kwietnia 2024 r.]. Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem nie później niż 14 dni po zakończeniu konkursu.

SO FLUFFY może, według własnego uznania, stosować, interpretować, wypowiadać, zmieniać, ograniczać, zawieszać lub modyfikować Regulamin w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w ramach niniejszego regulaminu

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z żadną inną stroną trzecią.

Kwalifikujący się uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w momencie przystąpienia do Konkursu są pełnoletnia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapisać się do newslettera SO FLUFFY poprzez wyskakujące okienko subskrybenta na INSTAGRAM .com . Aby Zgłoszenie było ważne, należy wypełnić wszystkie pola danych, łącznie z przesłaniem odpowiedzi na pytanie „opisz swoją ulubioną wiosenną garderobę”.

Akceptowane będą wyłącznie Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem wyskakującego okienka subskrypcji instagram.com przed datą i godziną zakończenia Konkursu. Przystępując do Konkursu, niniejszym gwarantujesz, że wszystkie przesłane przez Ciebie informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Aby wziąć udział w konkursie, nie ma wymogu zakupu. Zgłoszenia wielokrotne nie są akceptowane.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Zgłoszenia będą oceniane przez zespół ds. marketingu SO FLUFFY pod kątem oryginalności udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Nagrody

Zwycięzca wygrywa jedną kartę podarunkową o wartości 1000 PLN na imię zwycięzcy („Nagroda”). Karta podarunkowa jest ważna do wykorzystania w sklepie internetowym www.sofluffy.pl przez najmniej 12 miesięcy.

Nagrody nie można przekazywać ani wymieniać ani wymieniać na gotówkę. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie. SO FUFFY zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem, dlatego zwycięzca musi być aktualnym subskrybentem w momencie ogłoszenia zwycięzcy. Zwycięzca musi odebrać Nagrodę i podać dodatkowe informacje (imię i nazwisko) odpowiadając na wiadomość e-mail w ciągu 5 dni od wysłania wiadomości przez SO FLUFFY. Zwrot wiadomości e-mail jako niemożliwej do dostarczenia, nieodebranie Nagrody w tym terminie lub nieprzekazanie dodatkowych informacji może skutkować dyskwalifikacją i wyborem innego zwycięzcy.

Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2024 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.

W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.sofluffy.pl.